Вашата Архива со Документи на Cloud

 1dms.cloud 

Ние сме во мисија да го направиме Вашиот работен ден едноставен, повеќе пријатен и попродуктивен

1dms.cloud се грижи за вашите документи

Како функционира?

Започнете да ја градите Вашата електронска архива на документи.
Важните документи скенирајте ги и ставете ги на cloud.

STEP 1: Категоризирајте ги документите

Категоризирајте го документот со некоја од веќе предефинираните категории или направете сами новa категорија.

STEP 2: Побарајте одобрување на документот

Испратете го документот на одобрување до релевантни лица со еден клик.

STEP 3: Одобрете го документот

Изберете некоја од 4-те опции за одобрување и изјаснете се за статусот на документот.

STEP 4: Следете го статусот на документот

Изберете некоја од 4-те опции за одобрување и изјаснете се за статусот на документот.

Како функционира?

Започнете да ја градите вашата електронска архива на документи.
Пристигнатите документи скенирајте ги и ставете ги на cloud.

STEP 1: Категоризирајте ги документите

Категоризирајте го документот со некоја од веќе предефинираните категории или направете сами новa категорија.

STEP 2: Побарајте одобрување на документот

Испратете го документот на одобрување до релевантни лица со еден клик.

STEP 3: Одобрете го документот

Изберете некоја од 4-те опции за одобрување и изјаснете се за статусот на документот.

STEP 4: Следете го статусот на документот

Изберете некоја од 4-те опции за одобрување и изјаснете се за статусот на документот.

За кого е наменет?

Мали и средни
бизниси

Oслободува време кое паметно
може да се користи за зголемување на бизнисот.

Сметководствени
бироа

Jа намалува грижата каде се наоѓа документот, грижата е на корисникот на услугите.

Адвокатски
канцеларии

Едноставно споделување на документи со клиентите и нивна следливост

Граѓански
здруженија

Брзо и ефикасно одобрување на активности со целсона транспарентност кон сите заинтересирани страни

Ослободете го вашиот тим од грижата за документи

Цените стартуваат од 600 ден/месечно за корисник.

Со првиот купен еден кориснички пристап добивате уште 2 бесплатни кориснички пристапи и вклучени 5GB простор на диск

Sigma-SB
Прашка 23, 1000 Скопје, Македонија

www.sigmasb.com.mk

info@sigmasb.com.mk

tel: +389 2 3065 944

Како работи?

За мали и средни компании
За сметководствени бироа
За адвокатски канцеларии
За граѓански организации

Ресурси

Блог

Карактеристики

Електронски регистар
Одобрување на документи
Пребарување и споделување

Алатки

Калкулатор за простор на диск
Пресметка на ROI

Зошто 1dms.cloud?

Изјави на корисници
Упатства и водичи
Обуки
Цени

За нас

Услови и политика на користење