Процесот „од нарачка до наплата“ (order-to-cash) ги содржи следните области: Нарачка од купувачот; Подготовка на стоките; Испорака на стоките; Фактурирање и наплата. Сите области имаат свои специфичности, но едно е заедничко: сите се поврзани и меѓусебно зависни. Во целиот овој процес учествуваат барем два трговски партнери: купувач и снабдувач. Логистичките операции и транспортот вообичаено ги […]

Со електронската размена на документи(EDI) секоја компанија може да комуницира по електронски пат со која била друга, бидејќи сите компании во суштина зборуваат на ист (EDI) јазик. Електронската размена на документи (EDI) е збир на стандарди за комуникација помеѓу два компјутерски система преку кои се разменуваат деловни документи помеѓу компании (трговски партнери) во стандардизиран формат […]

Веро е ланец на супермаркети со скоро 20-годишна традиција ви Македонија. Располага со 10 супермаркети и еден Џамбо-Веро Центар. Нашето делување е насочено кон задоволување на потребите на сите потрошувачи и бизнис партнери кои стапуваат во контакт со Веропулос. Со професионален и софистициран однос ,со целосна понуда на услуги и производи како и услови во […]

Основните активности на веледрогеријата Зегин вклучуваат внатрешна и надворешна трговија со лекови, медицински помагала, диететски, макробиотски и козметички производи. Компанијата е една од најголемите и најуспешните во Република Македонија, со најдобра инфраструктура и најширока дистрибутивна мрежа. Во своето 25 годишно постоење Зегин стана лидер на македонскиот пазар, глобална компанија со удел на пазарот од 60%. […]

Млекара Здравје Радово започна со работа во почетокот на 2002 година, во еколошки чиста средина која го опфаќа пределот помеѓу планините Огражден и Беласица, на 10 км. оддалеченост од Струмица. Во 2004 г. производството се прошири со нов производствен капацитет во Куманово, со што се продолжи со традицијата на педесет години постоење и производство на […]

Повеќе од 20 години Нелт СТ гради успешни патишта со помош на искуството, знаењата и посветеноста во работењето. Нелт секогаш бил чекор напред со своите иновации така што сакавме да одиме чекор напред и во стандардните дефиниции за компаниска култура. Ги дефиниравме основите на нашето работење, ги донесовме преку одлуки кои сакаме да ги спроведуваме, […]

EDI овозможува бизнисот да биде поавтоматизиран и поефикасен. EDI овозможува вашата органиација да има подобри и поцврсти односи со доставувачите и купувачите. Воедно, овозможува поголема предност во однос на конкуренцијата. Со EDI се постигнува заштеда на време при: подготовка на документи; откривање грешки во документите и нивно отстранување; подготовка на пошта (или е-пошта); внесување податоци; […]